AEZ Panama dark gunmetal polish

19" - 21"
ab CHF 540.-

Dimension

Katalogpreis

7,5x19

Fr. 540.00

8,0x19

Fr. 540.00

8,5x19

Fr. 540.00

9,0x19

Fr. 540.00

9,5x19

Fr. 540.00

8,0x20

Fr. 690.00

8,5x20

Fr. 690.00

9,0x20

Fr. 690.00

9,5x20

Fr. 690.00

10,0x20

Fr. 690.00

10,5x20

Fr. 690.00

11,0x20

Fr. 690.00

10,0x21

Fr. 770.00

11,5x21

Fr. 770.00